Digitala Twin

För

Transmissionsnät

Visualisera en digital tvilling i nätverket för att bättre fatta beslut

1

.

Ladda upp rutnätsdata för att modellera överföringsnätverket

  • Ladda upp bilder från fotogrametry uppdrag
  • Ladda upp tidigare data som du har på rutnätet (. csv , .las, .kml) och även bilder tagna i det förflutna

2

.

Visualisera ditt rutnät på ett begripligt sätt

  • Få tillgång till en digital modell av dina tillgångar och den omgivande miljön
  • Konsultera viktig information för att stödja dina beslut (plats, tillhörande bilder, torntyp, etc.)
  • Extrahera information enkelt ( CSV , KML) och uppdatera din GIS
Transmissionsnät

Användningsfall som stöds